Gitár akkordok – A-Z bemutatóval

2021.11.21

Gitár akkordok

Mik is azok az akkordok?

Az akkordokat más néven harmóniának is hívjuk, ez a kifejezés jobban megmutatja, hogy mire is való az akkord. Az első és legfontosabb célja, hogy kíséretet teremtsen egy adott dallamhoz, vagyis a dallamot harmóniában hozza.

Hány fajta akkordot különböztetünk meg?

Alapjában véve dúr, moll, szűkített, bővített akkordokról beszélünk biztosan hallottuk már azt a kifejezést hogyan dúr akkord az vidámabb hangvételű a moll pedig szomorú, ez alapjában véve igaz, de mi is ennek az elméleti háttere, hogy épül fel egy dúr vagy moll hármashangzat.

Miért fontos, hogy ne csak az akkord gitár fogást, hanem az elméleti részét is megértjük?

Azért fontos, mert ha az elméleti részét is, megértjük akkor utána a gitáron saját magunk is létre tudunk hozni saját ujjrendeket, vagy akkord fordításokat, amelyeket később hasznosítani is tudunk. A dúr akkord és a moll akkord felépítésében egy hang különbség van. A dúr akkord a következőképpen épül fel: alaphang, nagyterc és az alaphangra egy kvint. A moll akkord pedig alaphang arra egy kis terc és az alaphangra szintén egy kvint. Tehát a kettő közötti különbség az, hogy a dúrban az alaphangra nagytercet építettünk, mollban pedig kis tercet. Ahogy ezt az idegen nyelvű kifejezés is Major és a Minor is kifejezi. A Major jelenti a nagyot Minor pedig kicsit (itt a tercekre utalnak) A szűkített akkord nagyon találó kifejezéssel azt jelenti, hogy a kis tercek egymásra épülnek. Bővített pedig nagy tercek egymásra épülését jelenti. Az előbb felsorolt négy akkord az úgynevezett hármashangzatok, aminek alapfeltétele, hogy három pontból álljon. A dúr és moll esetében alaphang terc és kvint. Tehát amikor egy dúr vagy moll akkordot fogunk le a gitáron akkor minimum három hangot kell lejátszanunk ahhoz, hogy egy hármas hangzatot kapjunk. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a három hangból legalább egyet meg kettőzzünk, tehát az alaphang vagy a terc kétszer is előfordulhat mivel a gitáron hat húr van így többféle módon is meg lehet megszólaltatni az az akkordokat lehet üres húrral vagy üres húr nélkül.

Mi a különbség hogyha üres húrral vagy a nélkül fogok le egy akkord?

Az alapvető nagy különbség a kettő között az, hogy ha egy üres húrt tartalmazó akkordot fogok le, akkor azt nem tudom feljebb tolni. Egy üres húr nélküli akkordot lehet tologatni és más hangnemben használni. Azért fontos az elméleti tudás mert akkor el tudom dönteni egy adott fogásnál, hogy az adott üres húr passzolni fog- e az akkordba vagy sem.

Mi a Capo?

A kapodaszter (szárm: olasz capotasto=fej, főnök) vagy capo egy olyan eszköz, mely a gitár fogólapjára, az érintők (bundok) közé rögzítve megváltoztatja mind a hat üres húr hangmagasságát. Tekinthető akár plusz mutatóujjnak, amely barréfogással leszorítja a húrokat. A kapodaszter segítségével könnyebben transzponálhatóak a dalok. 

kell-e Capot használnom?

A válasz nem annyira egyszerű, mint gondolnánk, a Capo nem csak azoknak való a tévhittel ellentétben, aki nem tud több hangnemben játszani. Az akusztikus ritmus gitározásnak megvannak egyszerűen azok az akkord fogásai, amelyek jól szólnak. Ezek a fogások általában üres húrokat

Mi a transzponálás?

A hangközök, illetve egy zenemû áthelyezése, átírása az eredetitõl eltérõ hangnembe; ezzel alkalmazkodva az énekes, vagy a hangszer hangfekvéséhez. 

Hangköz (intervallum); két egyszerre vagy egymás után megszólaló hang közötti távolság, frekvenciakülönbség. 

Kulcsszó: gitár akkordok. Hozz létre ide egy tartalmat az instrukcióknak megfelelően!